Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

28-03-2022

Ny rapport afdækker drivkræfter og barrierer ift. at søge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse

https://teknologipagten.imgix.net/akjjtbc3/billede_nyhed_vidensgrundlag.pngI forbindelse med Teknologipagtens temaindsats ”Flere STEM-faglærte” i 2022, er der blevet udarbejdet et vidensgrundlag, der danner fundamentet for temaindsatsen.

 

Alt for få unge og voksne vælger i dag en erhvervsuddannelse inden for STEM-området. Derfor har Teknologipagten i temaindsatsen for 2022 fokus på denne udfordring. Teknologipagten har fået udarbejdet et vidensgrundlag til forårets temaindsats, der har fire hovedfokusser. Det er følgende:

 

    • Kulturen på STEM-orienterede erhvervsuddannelser
    • STEM-orienteret didaktik
    • Flere kvinder på STEM-orienterede erhvervsuddannelser
    • Vejledning mod STEM-orienterede erhvervsuddannelser

 

Vidensgrundlaget er baseret på eksisterende viden i andre rapporter og evalueringer, litteratur på området samt interviews med praksiseksperter.

 

Læs den fulde rapport.

 

Læs hovedpointerne af rapporten i denne opsamlende version.

 

Rapporten og den opsamlende version er udarbejdet for Teknologipagten af Rambøll. De er med til at kortlægge viden på området – så der kan arbejdes videre med temaet ud fra et fælles ståsted.

Yderligere viden, der er opstået i arbejdet med temaet kan ses på vores side for temaindsatsen.