Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

25-10-2022

Midler uddelt til projekter, der skal motivere flere til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse

https://teknologipagten.imgix.net/spwb5r2j/adobestock_325535635.jpegFlere skal motiveres til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. Derfor har 7 projekter til sammen modtaget godt tre millioner kroner fra Teknologipagten. Projekterne skal via deres arbejde med området understøtte målet om at få flere STEM-faglærte i Danmark.  

 

I foråret 2022 havde Teknologipagten særligt fokus på, hvordan vi får flere STEM-faglærte i Danmark. På en række events samlede Teknologipagten relevante aktører og projekter inden for området og drøftede udfordringer og muligheder ift. at sikre flere STEM-faglærte i fremtiden.  

 

På baggrund af den viden og de praksis-anbefalinger, der kom ud af arbejdet, har interesserede aktører haft mulighed for at søge om midler til at arbejde med at motivere flere til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse.  

 

”Danmark har brug for flere STEM-faglærte og med Teknologipagtens fokus på området i første halvår af 2022, er det glædeligt at vi nu kan støtte konkrete projekter på området. Det er med til at løfte den samfundsmæssige udfordring, hvor vi ser ind i en fremtid, hvor mangel på faglærte med STEM-kompetencer vil være en af de helt store udfordringer for dansk erhvervsliv. Derfor er det godt, at vi nu kan understøtte yderligere initiativer på området,” siger Christian Vintergaard direktør i Teknologipagten. 

 

Læs mere viden fra Teknologipagtens fokus på ‘Flere STEM-faglærte’.

 

Midlerne skal være med til, at flere får øjnene op for mulighederne ved at tilegne sig STEM-kompetencer. Det er nu muligt med de forskellige projekter, der kan tage handsken op og sørge for, at STEM-kompetencerne bliver en del af uddannelsestilbuddet ude i landet. 

 

“Midlerne fra Teknologipagten er et stort skridt i den rigtige retning for vores projekt, og vi glæder os til at komme i gang sammen med vores samarbejdspartnere Sincera og Alinea. Med midlerne kan vi nu udvikle kerneelementerne af projektet, som senere kan bruges til at rulle projektet ud i stor skala, således at en stor del af den danske ungdom får forståelse for, at de med et uddannelsesvalg inden for industriens erhvervsuddannelser kan være med til at understøtte Danmarks grønne omstilling,” siger Thea Wanning, projektansvarlig for Hands-on. 

 

De udvalgte projekter har en alsidig tilgang til arbejdet med STEM-kompetencerne, men de har alle en stor relevans for den verden vi har omkring os i dag.  

 

“Europa står foran en ny energikrise, og Energimuseet vil gerne være med til at "energidanne" de kommende generationer. Teknologipagtens tildeling af midler til projektet "Fremtidens grønne energi" er et vigtigt skridt i den proces, hvor vi gerne vil være med til at give børn og unge et mere nuanceret billede af energiproduktion og ikke mindst energiforbrug,”- siger Bjarne Conradsen, projektleder i Formidlingstjenesten ved Energimuseet. 

 

De 7 projekter der har modtaget midler  

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune, ErhvervsTanken. 

ErhvervsTanken og Odense Kommune vil formidle viden om STEM-orienterede erhvervsuddannelser til de 18-24-årige via STEM-teknologier ved brug af robotter, Virtual Reality og andre interaktive informationsløsninger. Projektets centrale aktiviteter er udvikling af målrettet formidling, så unge klædes bedst muligt på til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. Formålet er, at bane vejen for, at flere unge 18-24- årige i Odense Kommune vælger en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. 

CopenX 

Projektet vil udvikle et virkelighedsnært digitalt rekrutterings-/brobygningsværktøj, der skal styrke erhvervsskolernes rekrutteringsindsats over for potentielle elever samt gøre STEM-orienterede erhvervsuddannelser mere attraktive for folkeskoleelever og andre potentielle erhvervsskoleelever. Værktøjet har til formål at give potentielle elever en bedre forståelse for undervisningen på erhvervsskolerne samt et praksisnært indblik i de arbejdsopgaver, de vil møde efter endt uddannelse. Værktøjet vil bestå af virkelighedsnære virtual reality-scenarier, der giver potentielle elever en digital oplevelse af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse samt mulighed for selv at afprøve nogle af de opgaver, som både uddannelsen og arbejdsmarkedet byder på. 

Energimuseet 

Hvordan kan ”Fremtidens grønne energi” bidrage til en bæredygtig energiforsyning i Danmark. Det spørgsmål vil Energimuseet, i samarbejde med Den jydske Håndværkerskole, GreenLab Skive, Hydrogen Valley Hobro og Aalborg Universitet stille elever på 7.-9. klassetrin i forbindelse med et læringsforløb med fokus på fremtidens bæredygtige energiforsyning. Læringsforløbet omhandlende bæredygtig energiforsyning, Smart Grid og Power to X som søger at oplyse om muligheder og udfordringer ved produktion, distribution og brug af strøm, for elselskaber og forbrugere. Undervisningsforløbets udgangspunkt er grundskolens naturfag, og blander teori med praktiske øvelser samt perspektiverer til energisektoren. Formidlingen tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi. 

Industriens Uddannelser 

Magiske Forandringer er et gratis undervisningsforløb, som gør unge i udskolingen bevidste om klimaets konkrete udfordringer og klæder dem på til selv at blive en aktiv del af den grønne omstilling ved at vælge en STEM relateret erhvervsuddannelse. Projektet ønsker at afprøve nye metoder til at fremme interessen for erhvervsuddannelserne. Indholdet og rammerne i Magiske Forandringer skal mobilisere de unges handlekraft og gøre dem i stand til at se sig selv som en del af løsningen på den grønne omstilling samt verdens klimaudfordringer via valg af en erhvervsuddannelse.

Naturvidenskabernes Hus 

Formålet med Kloge Hænder er at vise elever i udskolingen de mange muligheder, erhvervsuddannelserne åbner op for og inspirere flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Eleverne møder faglærte rollemodeller, som fortæller om mulighederne med en erhvervsuddannelse. Eleverne trækker i arbejdstøjet og får smagsprøver på håndværksfaget og arbejder med praktiske, virkelighedsnære opgaver. De oplever på nært hold, hvilke spændende muligheder fagene kan tilbyde dem. I Kloge Hænder slår virksomheder inden for håndværk og produktion dørene op og introducerer til mulighederne som faglært. Kloge Hænder er et gennemprøvet forløb, som styrker både elevernes kendskab til lokale virksomheder og deres uddannelsesvalg. Naturvidenskabernes Hus tildeles midler til evaluering af projektindsats. 

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Med projektet ”Med Robotterne På Job” ønsker SEGS at udvide og kvalificere paletten af frivillige brobygningsaktiviteter ved at udvikle og gennemføre tematiserede erhvervspraktik forløb målrettet elever på 9. og 10. årgang. I løbet af praktikforløbet vil eleverne få indsigt i og hands-on oplevelser med hvordan, STEM kompetencer og moderne robotteknologi anvendes i såvel byggefagene som i industrien. Projektet skal desuden styrke samarbejdet med UU-vejledere og udskolingslærere. UU-vejledere og udskolingslæreren inviteres til hver deres målrettede erhvervspraktikforløb, der skal give indblik i STEM-erhvervsuddannelserne, og dermed skabe mulighed for, at praktikanten efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til udskolingseleverne. 

Zealand Business College (ZBC) 

Det er projektets afsæt, at effektiv vejledning og rekruttering til STEM-orienterede erhvervsuddannelser ikke alene handler om at informere de unge om uddannelsernes indhold og struktur. Men i lige så høj en grad handler om at motivere de unge ved konkret at synliggøre, hvad det er for jobs, som STEM-orienterede erhvervsuddannelser potentielt åbner op for. På denne baggrund er det projektets formål er at styrke antallet af unge i aldersgruppen 18 – 24 år, som påbegynder en STEM-orienteret erhvervsuddannelse, idet de motiveres gennem en vejledning, der med en aktiv virksomhedsinddragelse synliggør de attraktive jobmuligheder, som en STEM-orienteret erhvervsuddannelse åbner op for.