Fyrtårnsprojekter

Teknologipagten arbejder hele tiden for at løfte den overordnede STEM-dagsorden i Danmark. Hvert andet år udpeger TeknologipagtRådet derfor fyrtårnsprojekter, der har som formål at være eksempler på gode projekter, som andre projekter kan lade sig inspirere af. Læs mere om vores fyrtårnsprojekter, og mød dem herunder.

Fyrtårnsprojekter i Teknologipagten udvælges for en toårig periode af TeknologipagtRådet i forbindelse med en ansøgningsrunde.

 

Formålet med at udpege fyrtårnsprojekter er, at de udvalgte projekter skal vise vejen og være de gode eksempler, som andre projekter kan lade sig inspirere af og efterleve for at opfylde Teknologipagtens formål om, at flere danskere skal uddanne sig inden for og arbejde med STEM (STEM er et engelsk akronym for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, red.).

 

Fyrtårnsprojekterne skal fungere som rollemodeller for både nuværende og fremtidige STEM-projekter inden for både uddannelses- og opkvalificeringsområdet. Derfor er der også stor diversitet blandt de ni udvalgte, så flest mulige STEM-projekter kan finde inspiration fra de udvalgte projekter og trække på deres erfaringer og viden. 

 

Fyrtårnsprojekter 2021-2023

 
 

Digital Dogme arbejder med at opkvalificere medarbejderes

digitale kompetencer indefra ved at facilitere videndeling på tværs

af brancher, co-create relevante opkvalificeringsløsninger og give

virksomhederne en samlet stemme.

 

Læs mere om projektet her.
 

Mentorordning for kvinder i IT-Branchen arbejder for at

styrke kvinders netværk og kompetencer igennem sparring

og erfaringsudveksling mentor og mentee imellem.

 

Læs mere om projektet her.
 

Engineer the Future arbejder for at styrke børn og unges

teknologiske dannelse, styrke ingeniørernes image og komme manglen

på ingeniører, IT-uddannede og naturvidenskabelige kandidater til livs.

 

Læs mere om projektet her.
 

Masseeksperimentet er et landsdækkende eksperiment,

der arbejder for at skabe ny viden og give elever i grundskolen

indsigt i at bruge den naturvidenskabelige metode.

 

Læs mere om projektet her.
 

KomDigital arbejder for at øge de digitale kompetencer i

Hovedstadsregionen målrettet brancher med særligt behov

– med blik for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft

med IT-kompetencer i hele Greater Copenhagen og i relevante

økosystemer ved at udvikle nye kompetenceformater til

digitale løft af arbejdspladsnære digitale kompetencer.

 

Læs mere om projektet her.

 

Engineering i skolen arbejder med at integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen og på den måde fremme elevernes

læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

 

Læs mere om projektet her.

 

Coding Class arbejder med at få børn og unge til at blive klar til

at agere i den digitale verden ved at introducere dem for

kreativitet, innovation og kodning i skolen.

 

Læs mere om projektet her.

 

Videnskabsklubben arbejder for, at alle børn og unge skal have

mulighed for at lære om naturvidenskab, stifte bekendtskab med

videnskabelig metode og kritisk tænkning - og opdage,

hvor super sjovt videnskab egentlig er.

 

Læs mere om projektet her.

Matematikcenter arbejder med at give børn og unge lyst til

at udforske matematikkens verden.

 

Læs mere om projektet her.