Fyrtårnsprojekter

Teknologipagten arbejder hele tiden for at løfte den overordnede STEM-dagsorden i Danmark. I den forbindelse har TeknologipagtRådet udvalgt en række fyrtårne, der har som formål at være eksempler på gode STEM-projekter, som andre kan lade sig inspirere af.

 

Fyrtårnsprojekterne skal fungere som rollemodeller for både nuværende og fremtidige STEM-projekter inden for både STEM-uddannelse og -opkvalificering. Derfor er der også stor diversitet blandt de ni udvalgte, så flest mulige STEM-projekter kan finde inspiration fra de udvalgte projekter og trække på deres erfaringer og viden.

 

Hvis du gerne vil vide mere om de enkelte fyrtårnsprojekter og få del i deres konkrete erfaringer og gode råd, så klik ind på dem herunder og få mulighed for både at læse, lytte og se dig klogere på hvert projekt.

 

Fyrtårnsprojekter 2021-2023

 

 

 

Digital Dogme arbejder med at opkvalificere medarbejderes

digitale kompetencer indefra ved at facilitere videndeling på tværs

af brancher, co-create relevante opkvalificeringsløsninger og give

virksomhederne en samlet stemme.

 

Læs mere om projektet her.
 

Mentorordning for kvinder i IT-Branchen arbejder for at

styrke kvinders netværk og kompetencer igennem sparring

og erfaringsudveksling mentor og mentee imellem.

 

Læs mere om projektet her.
 

Engineer the Future arbejder for at styrke børn og unges

teknologiske dannelse, styrke ingeniørernes image og komme manglen

på ingeniører, IT-uddannede og naturvidenskabelige kandidater til livs.

 

Læs mere om projektet her. 

Masseeksperimentet er et landsdækkende eksperiment,

der arbejder for at skabe ny viden og give elever i grundskolen

indsigt i at bruge den naturvidenskabelige metode.

 

Læs mere om projektet her. 

KomDigital arbejder for at øge de digitale kompetencer i

Hovedstadsregionen målrettet brancher med særligt behov

– med blik for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft

med IT-kompetencer i hele Greater Copenhagen og i relevante

økosystemer ved at udvikle nye kompetenceformater til

digitale løft af arbejdspladsnære digitale kompetencer.

 

Læs mere om projektet her.

 

Engineering i skolen arbejder med at integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen og på den måde fremme elevernes

læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

 

Læs mere om projektet her.

 

Coding Class arbejder med at få børn og unge til at blive klar til

at agere i den digitale verden ved at introducere dem for

kreativitet, innovation og kodning i skolen.

 

Læs mere om projektet her.

 

Videnskabsklubben arbejder for, at alle børn og unge skal have

mulighed for at lære om naturvidenskab, stifte bekendtskab med

videnskabelig metode og kritisk tænkning - og opdage,

hvor super sjovt videnskab egentlig er.

 

Læs mere om projektet her.

Matematikcenter arbejder med at give børn og unge lyst til

at udforske matematikkens verden.

 

Læs mere om projektet her.