Egne projekter

I Teknologipagten arbejder vi også med at skabe vores egne projekter. Her sætter vi selv nye skibe i søen, som har til formål at løfte og sætte fokus på et STEM-område, hvor vi kan se potentialet for at gøre en stor forskel.

”En ny verden starter her” er en forældrerettet STEM-kampagne på sociale medier

 

Teknologipagten har sammen med Primetime udviklet STEM-kampagnen ”En ny verden starter her”, der gik i luften i maj 2020. Formålet med kampagnen var at udbrede viden om STEM-uddannelserne, aflive myter om piger og deres kompetencer og interesser samt at forklare forældre og deres store børn, at vejen til en bedre verden starter med STEM.

 

Kampagnen var målrettet forældre til børn i udskolingen, fordi vi med en større kortlægning konstaterede, at der sjældent tales til forældrene, selv om vi ved, at de er afgørende for deres børns valg af uddannelse og karriere. Men også fordi vi spurgte målgruppen og konstaterede et markant underskud af viden om STEM-uddannelserne og dermed mulighederne med en STEM-baggrund.

 

”En ny verden starter her”-kampagnen bestod af et kampagnesite, film og animationer, som blev annonceret på Teknologipagtens sociale medier, samt en målrettet presseindsats.

 

Se kampagnesitet og bliv klogere på STEM her.

 

Se vores kampagnevideo herunder:

 

Techie er vores gratis avis om teknologi, matematik, videnskab og natur i børnehøjde

 

Teknologipagten udgiver avisen Techie sammen med Teknologiens Mediehus og IDA. Avisen er målrettet børn på grundskolens mellemtrin, og den er derfor udviklet med skelen til de vidensområder, der indgår i undervisningen i folkeskolens 4.-6. klasse.

 

Techie rammer derfor et utal af emner inden for it, universet, miljø, vandkredsløb, kemi, fysiologi og meget mere. Det er helt bevidst, fordi avisen er tænkt som et inspirerende supplement til undervisningen.

 

Techie er udviklet i samarbejde med de unge i målgruppen, fordi den netop er tænkt som en ny indgangsportal til en verden af læring, sjov og oplevelser. Avisen er ikke kun skrevne ord. Du finder også et hav af QR-koder, der leder videre til YouTubere med fokus på teknologi, opskrifter på sjove byggeprojekter og videoer produceret specifikt til Techie. Se videoerne her.

 

Se mere om avisen i videoen herunder, der tager udgangspunkt i anden udgave af avisen der udkom i 2021. 

 

 

Bestil Techie i hele klassesæt ved at skrive til techie@ing.dk eller ved at tilgå den digitale fokusside her.

 

Techie #3 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2022 udgaven af avisen her: Ekspeditioner, Skærmmyter, Unge Forskere, Millioner af arter, Øjet, Fantastiske arter, Mad med mere og Mikrober og mikroskoper.

 

Techie #2 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2021 udgaven af avisen her: Fremtidens huse, Mars 1& 2Kød uden kød 1& 2Opfindelser 1& 2 og Hacker, Superdyr.

 

Techie #1 Læs hele avisen her.

 

Download opslag fra 2020 udgaven af avisen her: Hjernen, Kreativt genbrugMad & kemiAugmented Reality, Ørkenen spreder sig og Virtuelle hjælpere.

 

Se Techies rejse fra idé til færdigt produkt i videoen herunder:

 

Teknologipagtens TechTalk er et online interviewformat, hvor vi inviterer interessante og relevante gæster ind til en snak om et samfundsrelevant emne inden for STEM-området.

 

Emnerne i vores techtalks varierer, og nogle gange vil de være fokuseret på erhvervslivet og andre gange uddannelsessektoren, men oftest er det interessant for alle.

 

Vores techtalks afholdes altid som korte webinarer, som en dygtig vært med viden og indsigt i det givne emne fører os igennem. Det er dog deltagerne, der driver snakken. Det gør de ved at stille spørgsmål direkte til interviewpersonen i løbet af webinaret, som vores vært gør sit bedste for at få besvaret.

 

Teknologipagtens TechTalk optages og offentliggøres som video efterfølgende. På den måde kan du til enhver tid se eller gense de enkelte techtalks, som du finder relevante og spændende.

 

Se Teknologipagtens TechTalk her.

Teknologipagten har lavet en videoserie med brugbare tech tips, hvor lærere kan finde inspiration til deres undervisning.

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching er målrettet lærere i grundskolen. Her får de tips og tricks til, hvordan man kan benytte forskellige former for teknologi i online undervisning.

 

 

Se videoerne her:

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching #1: Tag Teknologien med i naturen

I denne video bliver du præsenteret for brugen af Snapchat i feltarbejdet i biologi.

 

 

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching #2: Bring Microsoft Teams ind i undervisningen

I denne video bliver du præsenteret for brugen af Microsoft Teams i undervisningen.

 

 

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching #3: Tag til Mars med videofortællinger

I denne video bliver du præsenteret for brugen af historiefortælling, iscenesættelse og video i den online undervisning, men også hvordan det kan bruges i den fysiske undervisning.

 

 

 

Teknologipagtens TechTips - Teaching #4: Sæt elevernes kreativitet fri med teknologi

I denne video bliver du præsenteret for, hvordan læringsteknologier kan være med til at sætte elevernes kreativitet fri.

 

Teksperimentet er Teknologipagtens digitale undervisningsmateriale, som har fokus på at introducere elever på grundskolens mellemtrin for nye teknologier, de kan bruge til kreativ problemløsning

 

På Teksperimentets hjemmeside kan man finde undervisningsforløb med videoer, udfordringer fra virkeligheden i form af missioner og ressourcer til lærerne. Materialet er inddelt i tre niveauer grønt, gult og rødt, så lærere og elever uanset erfaring og kendskab til teknologierne kan gå i gang. Hovedparten af materialet er videobåret, hvilket sætter læreren fri til i højere grad at kunne støtte eleverne på deres individuelle niveau.

 

Hvert forløb strækker sig over fire dage, og der bygges løbende kompetencer på med Micro:bit, Micro:bit Tinker Kit, MakeyMakey, Minecraft: Education Edition og i programmet Scratch. Alle forløb inddrager forskellige missioner, som eleverne skal finde forskellige løsninger til.

 

Teksperimentet er gratis tilgængeligt her.

 

Teksperimentet er et supplement til Børne- og Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning. Den nye faglighed har fokus på at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering. Fagligheden består af fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. De tre sidstnævnte vil være gennemgående for Teksperimentet.

 

Kommuner kan søge støttemidler til Teksperimentet

 

Teksperimentet har været i gang i knap to skoleår, og over 2200 elever i mellemtrinsklasserne og 100 lærere har med Teknologpagtens midler afprøvet undervisningsmaterialet i Vejen, Herning, Guldborgsund, Middelfart, Odense, Høje-Taastrup og Furesø Kommune.

 

For at nye kommuner og skoler kan komme bedst muligt i gang med at arbejde med Teksperimentet, har Teknologipagten lavet en ansøgningsrunde, hvor interesserede kommuner kan søge om støtte til at opkvalificere ressourcepersoner og lærere, indkøbe teknologi, skabe kontakt til og inddrage det lokale erhvervsliv samt udbrede det til flest mulige mellemtrinsklasser i kommunen.

 

Det er muligt for interesserede kommuner at søge mellem 200.000 og 500.000 kroner i støtte fra Teknologipagten.

 

Læs evalueringen for skoleåret 2021 – 2022 her.

 

Læs evalueringen fra 2020 af Teksperimentet her.

 

Læs evalueringen fra 2019 af Teksperimentet her.