Interesseret i at deltage?

Hvorfor deltage i Teknologipagten?

Deltagere i Teknologipagten tager ansvar for at styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer. Teknologipagten er både for dem, der allerede er i gang, og dem, der gerne vil starte nye aktiviteter eller engagere sig i eksi­sterende projekter.

Deltagerne skriver under på Teknologipagtens formål i en Teknologipagterklæring. Derudover forpligter deltagerne sig til at gennemføre konkrete projekter eller aktiviteter, som understøtter pagtens formål.


Teknologipagtens sekre­tariat hjælper med at dele erfaringer mellem deltagerne og udbrede projekter og aktiviteter samt i nogle tilfælde at yde økonomiske bidrag.

 

Sådan deltager du

1. Kontakt sekretariatet på info@teknologipagten.dk 


2. Du/I inviteres herefter til en dialog om, hvordan du/I kan bidrage.


3. Nye medlemmer optages løbende.