Teksperimentet 2021

Der er nu åbent for ansøgninger til STEM-projektmidler til Teksperimentet. Ansøgningsfristen er 6. april 2021 kl. 23.59.

Midler til Teksperimentet 2021

 

Teknologipagtens midler kan søges af kommuner, der ønsker at udmønte Teksperimentet i kommunens skoler på 3. – 7. klassetrin i skoleåret 2021/2022.

 

Teknologipagten ønsker at inddrage kommuner med forskellige erfaringer og viden inden for kodning, design og STEM i det hele taget, hvorfor såvel erfarne som uerfarne kommuner opfordres til at søge midler.

 

Kommuner kan søge mellem 200.000 – 500.000 kr.

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

 

    • Udbredelse: Teksperimentets undervisningsforløb gennemføres i en række af kommunens 3.-7. klasser i skoleåret 2021/2022. Antallet af skoler ønskes så højt som muligt.
    • Forankring: Der udarbejdes en aktivitetsplan samt relevante milepæle ifm. Teksperimentets udbredelse i pågældende kommune for 2021/2022. Ansøgere kan med fordel forholde sig til, hvordan Teksperimentet kan forankres - eksempelvis ved yderligere udbredelse og kobling til kommunal strategi det/de efterfølgende år (2022/2023).
    • Kapacitetsopbygning: Der sker en kapacitetsopbygning gennem allokering af lokale ressourcepersoner og/eller konsulenter med tekniske og didaktiske kompetencer, så de kan understøtte lærere og elever, der gennemfører Teksperimentet.
    • Virksomhedsinddragelse: Aktiv inddragelse af lokalt erhvervsliv. Der samarbejdes med én eller flere virksomheder om konkrete aktiviteter i undervisningen. Eksempelvis kan det være udvikling af virkelighedsnære cases/problemstillinger til brug i undervisningen med Teksperimentet.

 

I ansøgningen kan ansøgere tilkendegive, om de ønsker at deltage i Teksperimentet, selvom de ikke modtager midler - se her, hvad det indebærer.


Anskaffelse af teknologier, herunder Micro:Bit, Micro:Bit Tinker Kit, MakeyMakey samt licenser til Minecraft: Education Edition, som indgår i Teksperimentet, kan fremgå af budgettet.

 

Nåede du ikke vores informationsmøde den 17. marts, kan du hente slides fra dagen her.Sådan ansøger du:

 

Download og gem ansøgningsskemaet til den pulje, du ønsker at ansøge.

 

Udfyld ansøgningsskemaet og navngiv det "Ansøgning + din uddannelsesinstitutions navn".

Download og gem budgetskemaet.

 

Udfyld skemaet og navngiv det "Budget + uddannelsesinstitutionens navn".

Udfyld online ansøgningsformular (tilgængelig, når der er åbent for ansøgninger).

 

Upload ansøgningsskema og budgetskema + evt. andet ansøgningsmateriale nederst i formularen.

Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Alle ansøgere vil få svar, så snart ansøgningerne er behandlet.

Ansøgningsskema, aktivitetsplan og budgetskema udfyldes og uploades via vores online ansøgningsformular.

 

 

Udfyld vores online ansøgningsformular.

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilsagn om tilskud senest 5. maj 2021.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at der stilles krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab ifm. udmøntningsaktiviteter i 2021/2022. Ligeledes skal ansøgere, herunder medvirkende ressourcepersoner, lærere og elever, være indstillet på at evaluere aktiviteter ifm. Teksperimentet ud fra Teknologipagtens evalueringsdesign.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Cecilie Copeland Beksgaard, projektleder for Teksperimentet og uddannelseskonsulent i Teknologipagten.

Email: cecilie@teknologipagten.dk

Tlf.: 3160 1897

 

 

Yderligere information om Teksperimentet