Støtte til kommunikationskampagner

Teknologipagten udbyder kommunikationsmidler til understøttelse af eksisterende kommunikationskampagneaktiviteter inden for STEM-området. Ansøgningsfristen er 8. juni 2021 kl. 23.59.

En del af Teknologipagtens arbejde handler om at få skabt større synlighed på, hvor vigtigt det er for vores samfund, at vi får endnu flere til at interessere sig for, arbejde med og uddanne sig inden for STEM-området.

 

Og en konkret måde at gøre det på er ved at få eksisterende kommunikationskampagner og -aktiviteter endnu længere ud over rampen ved at støtte eksekveringen af kampagnen. Det er dét, som midlerne i denne ansøgningsrunde skal bruges til.

 

Midlerne skal gå til at booste og sætte ekstra tryk på igangværende kommunikationskampagner med det formål, at kampagnen opnår endnu større reach, kendskabsgrad, impact og øget interaktion. Midlerne kan ikke gå til udvikling af kampagner, men alene til at booste markedsføringen af eksisterende kampagneaktiviteter. 

 

Der kan ansøges op til 200.000 kroner. Projekter, der tidligere har søgt og modtaget midler til evaluering, er velkomne til at søge igen.

 

Der vil i udvælgelsesprocessen være et særligt fokus på kampagneaktiviteter, der har fokus på et af følgende temaerne, som Teknologipagten har fokus på i 2021:

 

  • Kvinder og STEM.
  • Inspirerende STEM-undervisning.
  • Grøn omstilling.

 

Midlerne kan søges af:

  • En kommunikationskampagne fra et projekt, en organisation eller virksomhed, der er indmeldt i Teknologipagten.
  • En kommunikationskampagne, hvis formål er at øge viden og interesse inden for STEM.

 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

 

  • Fokus: Det prioriteres, hvorvidt kommunikationskampagnen har et fokus, der understøtter Teknologipagtens tematiske fokusområder for 2021; 1) Kvinder og STEM, 2) Inspirerende STEM-undervisning og 3) Grøn omstilling.
  • Udbredelse: Der lægges vægt på, i hvilken grad midlerne forventes at booste kommunikationskampagnen, så den opnår større reach, kendskabsgrad, impact eller øget interaktion.
  • Effektmåling: Der lægges vægt på, hvordan ansøger påtænker at måle effekten af et boost af kommunikationskampagnen på ovennævnte parametre.


Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagtens sekretariat.Sådan ansøger du:

 

Download og gem ansøgningsskemaet til den pulje, du ønsker at ansøge.

 

Udfyld ansøgningsskemaet og navngiv det "Ansøgning + din uddannelsesinstitutions navn".

Download og gem budgetskemaet.

 

Udfyld skemaet og navngiv det "Budget + uddannelsesinstitutionens navn".

Udfyld online ansøgningsformular (tilgængelig, når der er åbent for ansøgninger).

 

Upload ansøgningsskema og budgetskema + evt. andet ansøgningsmateriale nederst i formularen.

Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Alle ansøgere vil få svar, så snart ansøgningerne er behandlet.

Ansøgningsskema, budgetskema og bilag med mål og evalueringsdesign udfyldes og uploades via vores online ansøgningsformular.

 

Udfyld vores online ansøgningsformular.

 

Ansøgningsfristen er 8. juni 2021 kl. 23.59

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilskudstilsagn pr. 30. juni 2021.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Sigurd Schou Madsen, kommunikations- og pressechef 

Email: sigurd@ffefonden.dk

Tlf.: +45 9137 3110