Inspirerende STEM-undervisning for alle

Teknologipagten uddeler midler til projekter og indsatser, der søger at styrke den gode og inspirerende STEM-undervisning i det danske uddannelsessystem. Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021 kl. 23.59.

En af Teknologipagtens strategiske målsætninger er at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse, og og det tror vi på, at vi kan få dem til ved at skabe bedre og mere inspirerende STEM-undervisning.

 

Ansøgningsrunden har derfor et specifikt fokus på at støtte projekter og indsatser, der arbejder med at styrke den gode og inspirerende STEM-undervisning i Danmark. Med god og inspirerende STEM-undervisning mener vi fx praksisnær, undersøgelsesbaseret, anvendelsesorienteret, tværfaglig og naturligvis altid lærerig undervisning.

 

Der kan ansøges mellem 100.000 – 300.000 kroner. Projekter, der tidligere har modtaget midler, kan søge igen.

 

Der vil i udvælgelsesprocessen være et særligt fokus på at:

  • skabe ny viden om, hvordan vi kan styrke rammer og vilkår for undervisningen i vores uddannelsessystem, så der bliver tid, rum og kompetencer til den gode og inspirerende STEM-undervisning
  • udvikle og tilpasse rammer og vilkår for undervisningen og undervisere i Danmark, så de i højere grad skaber mulighed for god og inspirerende STEM-undervisning.
  • udvikle og forny undervisningsforløb og/eller -tilbud, der arbejder målrettet for at skabe god og inspirerende STEM-undervisning.

 

Midlerne kan søges af:

  • Et projekt, organisation eller virksomhed, der er indmeldt i Teknologipagten.
  • Et projekt, der har et særligt fokus på at styrke god og inspirerende STEM-undervisning i det danske uddannelsessystem.

 

Teknologipagten vil vurdere ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

 

  • Projektets fokus: projektet har fokus på én eller flere af de tematikker og udfordringer, der er formidlet i inspirationsmaterialet til denne ansøgningsrunde (download materialet nedenfor). Det bør fremgå tydeligt af ansøgningen, hvordan projektet imødekommer det givne tema og eventuelle specifikke udfordringer. De fire overordnede tematikker i inspirationsmaterialet er: 1) Hvordan kan vi skabe gode STEM-forløb med matematikken som omdrejningspunkt i grundskolen?, 2) Hvad har vi lært om virtuel undervisning i grundskolen under corona-nedlukninger, og hvad kan vi bruge fremover?, 3) Hvordan kan vi styrke STEM-undervisningen på erhvervsskolerne? & 4) Hvordan kan vi styrke STEM-undervisningen på universiteterne?
  • Udbredelse: forventede effekter af projektet og et eventuelt forventet deltagerantal bør fremgå af ansøgningen.
  • Skalering: samarbejder med andre aktører og muligheder for fremtidig skalering af projektet bør fremgå af ansøgningen.
  • Forankring: ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til, hvordan projektet kan forankres og videreføres - også efter projektets afslutning.
  • Evaluering: ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til løbende evaluering af projektet og formidling af evalueringsresultater og andre erfaringer fra projektet til Teknologipagten. Både erfaringer om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, er vigtige læringer for Teknologipagten.
  • Partnerskaber: det vægtes særligt positivt, hvis projektet er et samarbejde mellem flere partnere.
  • Potentiale for effekt: Ansøgningen vurderes i forhold til princippet om ”value for money”. Det vil sige, at Teknologipagten vurderer, hvor stor den forventede effekt af projektet er holdt op imod det ansøgte beløb.

 

Indkomne ansøgninger vurderes af Teknologipagts sekretariatet, herunder beløb, der tildeles udvalgte projekter.Sådan ansøger du:

 

Download og gem ansøgningsskemaet til den pulje, du ønsker at ansøge.

 

Udfyld ansøgningsskemaet og navngiv det "Ansøgning + din uddannelsesinstitutions navn".

Download og gem budgetskemaet.

 

Udfyld skemaet og navngiv det "Budget + uddannelsesinstitutionens navn".

Udfyld online ansøgningsformular (tilgængelig, når der er åbent for ansøgninger).

 

Upload ansøgningsskema og budgetskema + evt. andet ansøgningsmateriale nederst i formularen.

Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Alle ansøgere vil få svar, så snart ansøgningerne er behandlet.

Ansøgningsskema, aktivitetsplan og budgetskema udfyldes og uploades via vores online ansøgningsformular.

 

 

Udfyld vores online ansøgningsformular.

 

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021 kl. 23.59.

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt tilskudstilsagn senest i uge 34.

 

Ansøgere skal være indstillet på, at Teknologipagten kan omtale projektet offentligt, såfremt ansøgningen godkendes. Yderligere stilles der krav om kreditering af Teknologipagten samt en afsluttende afrapportering og et afsluttende regnskab.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Kia Sørensen, event- og udviklingskonsulent

Email: kia@teknologipagten.dk

Tlf.: +45 2858 8483