Midler til evaluering af projektindsatser

Teknologipagtens sekretariat uddeler midler til evaluering af virkninger og effekter af projektindsatser. Ansøgningsfristen er 17. maj 2021 kl. 23.59.

Midler til evaluering

 

Med denne ansøgningsrunde vil Teknologipagten samlet set gerne blive klogere på de projekter, der er igangsat i regi af Teknologipagten.

 

Teknologipagten vil på sigt gerne have mere viden om, hvordan projekter lykkes med at indfri deres målsætninger, og hvilken virkning eller effekt indsatserne har.

 

Samtidig vil Teknologipagten gerne have indsigt i, hvordan projekterne bidrager til TeknologipagtRådets overordnede målsætninger om blandt andet; at flere unge vælger en STEM-uddannelse, at flere interesserer sig for STEM og at den danske arbejdsstyrke opkvalificeres ift. anvendelse af IT og teknologi.

 

Formålet med dette udbud er, at støtte muligheden for en ekstern evaluering af virkning eller effekt af indsatser under indmeldte projekter i Teknologipagten.

 

Afhængigt af projektets omfang og ønsker om evaluering eller effektmåling kan der søges mellem 100.000 og 300.000 kroner. Projekter, der tidligere har søgt og modtaget midler til evaluering, er velkomne til at søge igen.

 

Der stilles ikke krav om medfinansiering, men det er muligt at medfinansiere den ønskede evaluering eller effektmåling, hvis dette ønskes i projektet. 

Vurderingen af indkomne ansøgninger vil ske på baggrund af følgende kriterier:

 

    • Indmeldte projekter: Det ønskes fortrinsvis at evaluere på projekter, som er indmeldt i Teknologipagten og har udfyldt det tilsendte dataindsamlingsskema.
    • Evalueringsaktør: Evalueringen skal foretages af en ekstern evalueringsaktør. Det forventes, at aktøren kan foretage en transparent evaluering af høj kvalitet.
    • Evaluering af effekter og virkninger: Det forventes, at evalueringen forholder sig til sammenhængen mellem projektets formål, aktiviteter, resultater og virkninger eller effekter.
    • Procesplan: En tydelig procesplan med aktiviteter, milepæle og organisering.

 

 

Sådan ansøger du:

 

Download og gem ansøgningsskemaet til den pulje, du ønsker at ansøge.

 

Udfyld ansøgningsskemaet og navngiv det "Ansøgning + din uddannelsesinstitutions navn".

Download og gem budgetskemaet.

 

Udfyld skemaet og navngiv det "Budget + uddannelsesinstitutionens navn".

Udfyld online ansøgningsformular (tilgængelig, når der er åbent for ansøgninger).

 

Upload ansøgningsskema og budgetskema + evt. andet ansøgningsmateriale nederst i formularen.

Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Alle ansøgere vil få svar, så snart ansøgningerne er behandlet.

Ansøgningsskema og budgetskema udfyldes og uploades via vores online ansøgningsformular.

 

 

Udfyld vores online ansøgningsformular.

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt kontrakter senest 25. juni 2021.

 

Har du spørgsmål til midlerne eller ansøgningen, så kontakt:

Casper Petersen, analytiker i Teknologipagten.

Email: casper@teknologipagten.dk

Tlf.: +45 3126 3431

 

 

Yderligere information om Teknologipagtens arbejde med evaluering