Oversigt over ansøgningsrunder

Se aktuelle og kommende ansøgningsrunder i Teknologipagten. Her kan både nuværende projekter og partnere søge midler, men også andre, der arbejder med STEM-dagsordenen, har mulighed for at søge.

 

Teksperimentet

 

Ansøgningsrunden er afsluttet.

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået

aftaler og fremsendt tilsagn om tilskud senest

5. maj 2021.
 

Evaluering

 

Der er åbent for ansøgninger til STEM-projektmidler

til evaluering/effektmåling.

 

Ansøgningsfrist 17. maj 2021.

 

Læs mere her.
 

Inspirerende STEM-undervisning for alle

 

Ansøgningsstart: 7. maj 2021.

 

Ansøgningsfrist: 16. juni 2021.

 

Nærmere oplysninger følger.
 

Kommunikations-

kampagner

 

Der åbnes for ansøgninger til STEM-projektmidler til

kommunikationskampagner i forsommeren 2021.

 

Nærmere oplysninger følger.
 

Opkvalificering af

grønne STEM-kompetencer

 

Ansøgningsstart: 27. september 2021.

 

Ansøgningsfrist: 29. oktober 2021.

 

Tilsagn eller afslag på ansøgninger gives i uge 49.

 

Godkendte ansøgninger kan forvente, at der er indgået aftaler og fremsendt kontrakter i uge 50.