Afrapportering til Teknologipagten ved bevilligede midler

Projekter, som har modtaget midler fra Teknologipagten, har ved kontraktindgåelse accepteret en uddybende afrapportering ved projektet afslutning. Formålet med dette er at få viden om projektets resultater, effekter og videndeling og dermed assistere andre aktører med at skabe gode og effektfulde projekter inden for STEM-området.

 

Teknologipagten tror på, at denne viden vil give projekter – både nuværende og fremtidige – mere viden, ekstra kvalitet og være et interessant løft til deres arbejde.

 

Teknologipagten stiller specifikke krav til afrapporteringen, da der er tale om offentlige midler.

 

Alle afrapporteringer skal bestå af:

 

  • En udfyldt afrapporteringsskema inkl. et specificeret budget og realiseret regnskab
  • Projektets udkomme, som aftalt ved projektopstart – tjek projektets kontrakt, om der er er indskrevet særlige betingelser for, hvad der forventes at komme ud af projektet.

 

Praktisk information

Teknologipagtens afrapportering skal udfyldes online. Teknologipagten anbefaler, at det er projektlederen, der står for udfyldelsen af skemaet, da denne person har den bredeste viden om projektet og dets resultater. De fleste spørgsmål er obligatoriske og skal dermed besvares, inden afrapporteringen kan indsendes til Teknologipagten.

 

Afrapportering

 

Afrapporteringen er inddelt i otte temaer:

 

  • Grundlæggende oplysninger
  • Økonomisk redegørelse
  • Projektets målsætninger
  • Målgruppe og deltagerantal
  • Evalueringens resultater
  • Evalueringens sikkerhed
  • Formidling af projektet
  • Efterfølgende effekter

 

Under pkt. 2 Økonomisk redegørelse skal der bl.a. uploades et specificeret budget og realiseret regnskab:

 

Ved udfyldelsen af skemaet skal tallene fra projektets budget i ansøgningen bruges samt det realiserede slutregnskab, så der kan foretages en umiddelbar sammenligning. Alle udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med bilag, der vedrører aktiviteten. Bilagene skal i første omgang ikke medlægges regnskabet, men skal efter aftale til enhver tid kunne fremsendes til Teknologipagten.

 

I skal benytte skabelonen for et specificeret budget og realiseret regnskab, der kan findes her. (BEMÆRK: Excel-filen skal gemmes i et pdf-format for at kunne uploades under afrapporteringen – navngiv gerne filen med projektets titel)

 

Du kan få en komplet gennemgang og præsentation af spørgsmålene i afrapporteringen ved at læse vores brugermanual her.

 

Udfyldelse af afrapportering
Afrapporteringen inkl. regnskab skal sammen med projektets færdige udkomme sendes til Teknologipagten senest én måned efter projektets afslutning. Teknologipagten vil herefter vurdere om udfyldelsen er tiltrækkelig til at godkende projektets afrapportering.

 

Har I selv udarbejdet rapporter/evalueringer/effektmålinger af projektet, ser Teknologipagtens sekretariat gerne, at I efter udfyldelse af afrapporteringen eftersender disse.

 

Afrapporteringen udfyldes og uploades via det online afrapporteringsskema.

 

Har du spørgsmål til afrapporteringen, så kontakt:

Kia Sørensen, Event- og udviklingskonsulent i Teknologipagten.

E-mail: kia@teknologipagten.dk

Tlf: 2858 8483