Afrapportering til Teknologipagten ved bevilligede midler

Projekter, der har modtaget midler fra Teknologipagten i perioden 2018-2022, har ved kontraktindgåelse accepteret en uddybende afrapportering ved projektets afslutning. Først efter godkendelse af en sådan afrapportering udbetales sidste rate af bevillingen.  

 

Pr. 1. januar 2023 eksisterer Teknologipagten ikke længere, og projekter, der afsluttes derefter, skal afrapportere til Fonden for Entreprenørskab. Læs mere nedenfor. 

Afrapportering

 

Projekter, der har modtaget midler fra Teknologipagten i perioden 2018-2022, har ved kontraktindgåelse accepteret en uddybende afrapportering ved projektets afslutning. Først efter godkendelse af en sådan afrapportering udbetales sidste rate af bevillingen.  

 

Pr. 1. januar 2023 eksisterer Teknologipagten ikke længere, og projekter, der afsluttes derefter, skal afrapportere til Fonden for Entreprenørskab.  

 

Afrapporteringen af Teknologipagtens projekter skal derfor ske via Fonden for Entreprenørskabs online afrapporteringsplatform. Alle igangværende projekter, der har modtaget midler fra Teknologipagten, vil få fremsendt et unikt link til platformen. Via dette link kommer man ind på afrapporteringssiden for ens projekt, hvor der automatisk vil være angivet stamdata om projektet.

   

Alle afrapporteringer skal bestå af: 

    • En udfyldt afrapportering, hvori der redegøres for projektets resultater, som aftalt ved projektopstart (gennemse projektets bevillingsskrivelse for særlige betingelser for, hvad der kan forventes at komme ud af projektet).
    • Et specificeret budget og realiseret regnskab for projektet, som uploades sammen med afrapporteringsskemaet. Teknologipagtens budget/regnskabsskabelon, skal anvendes. Find link hertil nederst på siden.   

 

Praktisk information 

Afrapportering skal udfyldes online, og vi anbefaler, at det er projektlederen, der står for udfyldelsen af skemaet, da denne person har den bredeste viden om projektet og dets resultater. De fleste spørgsmål er obligatoriske og skal dermed besvares, inden afrapporteringen kan indsendes. 

 

Afrapporteringen skal ske senest én måned efter projektets afslutning. Fonden for Entreprenørskab vil herefter vurdere om udfyldelsen er tilstrækkelig til at godkende projektets afrapportering og udbetale den sidste rate af bevillingen. 

  

Har I selv udarbejdet rapporter/evalueringer/effektmålinger af projektet, er der i afrapporteringsformularen mulighed for at uploade disse. 

 

Afrapportering af økonomi 

Ift. økonomisk redegørelse skal der uploades et specificeret budget og realiseret regnskab i et dertil indrettet Excel-skema. Ved udfyldelsen af skemaet skal tallene fra projektets budget i ansøgningen bruges sammen med det realiserede slutregnskab, så der kan foretages en umiddelbar sammenligning.  

 

Alle udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med bilag, der vedrører aktiviteten. Bilagene skal i første omgang ikke medlægges regnskabet, men skal efter aftale til enhver tid kunne fremsendes til Fonden for Entreprenørskab. 

  

Links til udfyldelse af afrapportering  

Der fremsendes et unikt link for projektet til jeres projektansvarlige. Linket leder jer ind til projektets afrapporteringsformular, som skal udfyldes for at gennemføre jeres afrapportering.

Skabelonen for et specificeret budget og realiseret regnskab kan findes her.  

  

Har du spørgsmål til afrapporteringen, så kontakt: 

Projektadministrator Mette Kjørup 

mettek@ffefonden.dk 

+45 6545 2465