Direktion

CEO
28 75 41 91

Beskrivelse:

Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland. Som CEO arbejder Christian på at fremme den entreprenørielle dagsorden overfor politikere og meningsdannere, samt sikre Fondens tætte samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Direktionssekretær
65 45 24 66 / 40 32 99 90

Beskrivelse:

Dorte har mere end 20 års erfaring som direktionssekretær i private virksomheder i ind- og udland. I Fonden arbejder Dorte primært som direktionssekretær for den administrerende direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariat

Økonomiansvarlig
20 80 14 02

Beskrivelse:

Leif er oprindeligt uddannet inden for IT med fortid som bl.a. IT-chef. Leif har dog gennem de sidste 14 år været økonomichef/økonomiansvarlig i flere firmaer. Leif har det overordnede ansvar for Fondens regnskab og økonomiske rapportering.
Projektadministrator

65 45 24 65

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand.mag. og er desuden bibliotekar. Ved Fonden administrerer Mette uddelingerne af Fondens puljemidler og sørger for den administrative side af projektbevillingerne; fra ansøgningen er modtaget til projektet afsluttes. Kontakt Mette, hvis du har spørgsmål vedr. projektstøtte, deadlines i forbindelse med puljemidler el.lign.
Bogholder
65 45 24 69

Beskrivelse:

Anne er uddannet regnskabsassistent og har tidligere arbejdet i en landboforening i en længere årrække. Anne har været ansat i Fonden siden 2007 og hendes opgaver er primært administrative. Anne står blandt andet for bogføring, fakturering, løn, ferie og indkøb til hele kontoret.

Kommunikation

Kommunikationsmedarbejder
3140 2869

Beskrivelse:

Mira er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2008 og har en cand.mag. i Amerikanske Studier fra Syddansk Universitet fra 2010. Hun har tidligere arbejdet i kommunikationsafdelingerne hos Region Syddanmark og Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Ved Fonden har Mira det primære ansvar for kommunikation og presse i forbindelse med Teknologipagten.
Projektleder - digitale medier og branding
Corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.
36 99 05 06

Beskrivelse:

Niels har en Master i Experience design & Advanced technology Integration, og har flere års erfaring i reklamebranchen som AD’er. Han er certificeret Projektleder med fokus som SCRUM-Master & Product Owner. Og har desuden certificeringer i udviklingsplatforme og framework som Umbraco, Ionic, Angular, vue.js m.fl. Hos fonden har Niels ansvaret for corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.

Forskning, Analyse & Videregående uddannelser

Analytiker
23281675

Beskrivelse:

Caroline er uddannet cand.merc fra Syddansk Universitet i Odense. Som analytiker ved Fonden har Caroline det primære ansvar for analyser og effektmålinger i forbindelse med Teknologipagten. Heriblandt står Caroline for at udarbejde og opdatere nøgletalspublikationer og andre årlige publikationer omkring Teknologipagtens partnerskaber og projekter.