Om Teknologipagten

Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at få flere til at interessere sig for STEM, få flere til at arbejde med STEM og få flere unge til at uddanne sig indenfor STEM.

Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelses-institutioner, or­ganisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser.

Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM­-uddannelser både på faglært og vide­regående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere per­soner med uddannelser på STEM­-området.

På de videregående uddannelser kommer det oveni den stigning, der allerede er på vej. Og på erhvervsuddannelserne skal den faldende tendens i antallet af uddan­nede vendes til en stigning.